WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24 MARCA 2020 § 3 a. 1 ust. 2 INFORMUJEMY, ŻE SPRAWY PILNE BĘDĄ ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIDNICY WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.

    

K O M U N I K A T

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 24 MARCA 2020 § 3 a. 1 ust. 2
INFORMUJEMY, ŻE SPRAWY PILNE BĘDĄ ZAŁATWIANE W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŚWIDNICY WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM.
POWYŻSZE OBOWIĄZUJE W TERMINIE OD 25 MARCA DO 11 KWIETNIA.

 • Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych - prosimy o kontakt telefoniczny interesantów
  telefon: 74 85 00 431, 74 85 00 437 - rejestracja pojazdów, 74 85 00 446 - prawa jazdy adres email: kd@powiat.swidnica.pl 
   

 • Wydział Budownictwa
  telefony: 74 85 00 422, 74 85 00 420, 74 85 00 499, 74 85 00 497, 74 85 00 417; adres email: wb@powiat.swidnica.pl
   

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami
  telefony: 74 85 00 413, 74 85 00 414, 74 85 00 415, 74 85 00 416; adres email: gn@powiat.swidnica.pl
   

 • Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
  telefon: 74 85 00 486, 74 85 00 440 adres email: lukasz.pelka@powiat.swidnica.pl
   

 • Wydział Oświaty i Wychowania
  telefony: 74 85 00 487, 74 85 00 479, 74 85 00 480; adres email: grzegorz.stawarz@powiat.swidnica.pl
   

 • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  telefony: 74 85 00 470, 74 85 00 475, 74 85 00 483; adres email: ros@powiat.swidnica.pl
   

 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  telefony: 74 85-00-455, 74 85-00-447, 74 85-00-435; adres email: zd@powiat.swidnica.pl
   

 • Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  telefony: 74 85-00-406, 74 85-00-462; adres email: danuta.mazur@powiat.swidnica.pl
   

 • Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  telefony: 74 85-00-439, 74 85-00-467, 74 85 00 496; adres email: be@powiat.swidnica.pl
   

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 74 85 00 400, 74 85 00 492, 74 85 00 494

Wiele Spraw można załatwić korzystając ze skrzynki podawczej urzędu E-URZĄD lub z platformy E-PUAP (warunkiem jest posiadanie podpisu elektronicznego: certyfikowanego lub profilu zaufanego, pz.gov.pl). Profil zaufany można potwierdzić także przez bankowość elektroniczną. Zachęcamy także do zapoznania się z katalogiem spraw, które można załatwić drogą elektroniczną, szczegóły na: www.gov.pl 

UWAGA: INTERESANCI BEZ UZGODNIENIA TELEFONICZNEGO NIE BĘDĄ PRZYJMOWANI!

    

  

  

Ważna informacja. Nieodpłatna Pomoc Prawna!

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374)...

  

Apteki - Komunikat

Starostwo Powiatowe w Świdnicy informuje, że niżej wymienione apteki w związku z brakiem personelu i koniecznością przeprowadzania codziennej dezynfekcji izb ekspedycyjnych w sytuacji zagrożenia koronawirusem, podjęły decyzję o skróceniu czasu pełnienia dyżuru nocnego od godziny 21.00 – 24.00 od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania.

  

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje!

Informujemy, że Biuro Rzecznika Konsumentów obsługuje wszystkich klientów TYLKO I WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ i POCZTĄ TRADYCYJNĄ.

danuta.mazur@powiat.swidnica.pl 

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje

#zostańwdomu graj w pingponga z PSE

Pomoc online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny

Ważna informacja. Nieodpłatna Pomoc Prawna!

XI Etap Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzicach

Niepełnosprawni uczestnicy Placówek PSONI z wizytą w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

Trwają prace remontowe na drogach powiatowych

PCPR informuje ...

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 20162017 | 2018 | 2019 | 2020 |

  

   

Projekt „Wspieraj lokalnie” Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych powstał przy współudziale PITax.pl Łatwe podatki Rozliczenie PIT.

Przekaż 1%

   

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |