WIADOMOŚCI ZE STAROSTWA

A A A


 

Strategia Rozwoju Powiatu
- Konsultacje Społeczne

Zarząd Powiatu Świdnickiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Powiatu Świdnickiego w perspektywie do 2030 roku.

    

    

  

  

Nieodpłatna Pomoc Prawna - WAŻNA INFORMACJA

Od dnia 1 lipca 2020 r. otwarte zostają wszystkie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na terenie Powiatu Świdnickiego. Przed skorzystaniem z porady prosimy o przestrzeganie zasad z poniższego komunikatu

  

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Na sesji Rady Powiatu Świdnickiego 26 czerwca 2020 r. Rada Powiatu udzieliła Zarządowi Powiatu Świdnickiego absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. ZA głosowało 16 radnych, PRZECIW nie zagłosował nikt a 9 radnych wstrzymało się od głosu.

 

  

Szkolenie dla NGO

Starostwo Powiatowe w Świdnicy i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich) na szkolenie nt. jak złożyć poprawnie sprawozdania finansowego za 2019 r. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) w godz. 15:00-17:00 w Starostwie Powiatowym w Świdnicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 (sala konferencyjna nr 225).

   POZOSTAŁE WIADOMOŚCI

 

Apteki - Komunikat

KORONAWIRUS - informacje

PCPR w Świdnicy: Otwarty konkurs ofert

Aktywne mamy!

Oliwia Wróblewska z Zespołu Szkół w Strzegomiu „W kręgu fantasy”

Strategia Rozwoju Powiatu
- Konsultacje Społeczne

Julian Baumgartner z II LO - finalistą XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Czerwcowe spotkania z Biotechnologią w II LO

Archiwum Pandemii A.D. 2020

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Matematyczne sukcesy uczniów Banacha

 ARCHIWUM WIADOMOŚCI: 

 | 20162017 | 2018 | 2019 | 2020 |

  

   

 ZIEMIA ŚWIDNICKA


 


 |  do góry  |