Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

Aktualności z NGO

 


Konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
(20.10.2020)

Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu świdnickiego w 2021 roku”.

PLIKI DO POBRANIA:


Konsultacje projektu "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
(18.09.2020)

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag dotyczących załączonego programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Konsultacje potrwają od 23 września 2021 roku do 25 września 2021 r.

Uwagi i opinie proszę zgłaszać na załączonym formularzu drogą mailową na adres be@powiat.swidnica.pl lub przekazać do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, pok. 119, do dnia 25 września 2021 r.

Do pobrania:


Program współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PLIK DO POBRANIA:

  • Uchwała nr XII /120/2019
    Rady Powiatu Świdnickiego
    z dnia 27 listopada 2019
    w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Powołanie Rady Pożytku Publicznego 

W dniu 4 lutego 2020 r. Zarząd Powiatu Świdnickiego powołał Powiatową Radę Pożytku Publicznego w Powiecie Świdnickim. W skład rady weszli: Przedstawiciele Rady Powiatu: Zbigniew Zduńczyk i Krystian Ulbin, Przedstawiciele Zarządu Powiatu: Zygmunt Worsa i Justyna Krygier, Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych: Krystyna Pilarczyk, Maciej Korłub, Elżbieta Dudziak, Ryszard Kielar i Piotr Wywrot. 


Ważna informacja dla NGO
(20.01.2020)

Szanowni Państwo. 

Informuję, iż zgodnie z § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449):

  1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

  2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

Nawiązując do powyższych zapisów informuję, iż wszelkie zmiany statutu tj.: nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego, celu działania, teren działania, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, dokonuje się na podstawie wniosku klubu. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł i należy ją uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027 oraz załączyć do wniosku o wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów.

Z opłaty skarbowej zwolnione są uczniowskie kluby sportowe.

PLIK DO POBRANIA:

  • Wniosek

 


Archiwalne informacje dotyczące tego zagadnienia znajdują się na poprzedniej wersji strony pod adresem:
https://powiat.swidnica.pl/strony/wspolpraca_ngo_aktualnosci.htm


 

Banery/Logo