Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Świdnica

Gmina Świdnica

Świebodzice

Dobromierz

Jaworzyna

Marcinowice

Strzegom

Zarów

PROJEKTY UNIJNE

 

Środki Unijne Perspektywa finansowa 2000 - 2006


Środki Przedakcesyjne

 1. Modernizacja oferty edukacyjnej – Pracownia symulacyjna obsługi ruchu turystycznego i hotelarstwa – narzędziem walki z bezrobociem młodzieży w regionie” Zespół Szkół Hotelarsko – Turystycznych w Świdnicy.
  Wartość całkowita projektu: 34.433,15 euro.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 34.433,15 euro
  Źródło dofinansowania: PHARE
  Okres realizacji projektu: 09.2005 - 08.2006
   
 2. „Modernizacja oferty edukacyjnej – Wyposażenie pracowni pod potrzeby kształcenia technika informatyka o specjalności multimedia, projektowanie i grafika komputerowa” Zespół Szkół w Świebodzicach.
  Wartość całkowita projektu: 15.153,57 euro.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 15.153,57 euro
  Źródło dofinansowania: PHARE
  Okres realizacji projektu: 09.2005 - 08.2006
   
 3. Zintegrowany System Katastralny Faza III Komponent I.
  Wartość całkowita projektu: 6.000.000,00 euro wartość projektu w skali kraju.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 37.000,00 zł (wartość projektu w skali powiatu)
  Źródło dofinansowania: PHARE
  Okres realizacji projektu: 2004-2007
   
 4. „Modernizacja drogi powiatowej 2792D/45215/ lokalizacja w Kostrzy”
  Wartość całkowita projektu: 492.999,92 zł.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 246.000,00 zł.
  Źródło dofinansowania: SAPARD
  Okres realizacji projektu: 2004
   
 5. „TAK czy NIE dla UE – Ty wybierasz!"
  Wartość całkowita projektu: 3.566,65 euro.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 2.846,00 euro
  Źródło dofinansowania: PHARE
  Okres realizacji projektu: 2004

 

Środki unijne okres programowania 2004-2007 

 1. „Wsparcie materialne edukacji młodzieży z obszarów wiejskich w szkołach średnich”.
  Wartość całkowita projektu
  : 700.000,00 zł
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 638.227,95 zł (91,17 %)
  Źródło dofinansowania: EFS|
  Okres realizacji projektu:
  02.11.2004 – 31.12.2005

 2. „Pomoc stypendialna dla młodzieży z obszarów wiejskich”.
  Wartość całkowita projektu
  : 1.177.000,00 zł
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 1.177.000,00 zł (100 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 04.05.2005 - 31.12.2006

 3. „Szkoła Marzeń” w Liceum i Technikum w Mokrzeszowie.
  Wartość całkowita projektu
  : 119.840,00 EURO (około 479.360,00 zł)
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 119.840,00 EURO
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 10.2005 -12.2006|

 4. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
  Wartość całkowita projektu
  : 2.262.158,65 zł. 
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 1.782.141,65 zł (78,78 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 2004 - 2005
   
 5. „Zakup karetki ratunkowej dla SP ZOZ Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy”.
  Wartość całkowita projektu
  : 345.862.21 zł. 
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 226.850, 00 zł (65 %)
  Źródło dofinansowania: EFRR
  Okres realizacji projektu: 2005
   
 6. „Przebudowa drogi nr 3396 D na odcinku Mielęcin – Łażany”.
  Wartość całkowita projektu
  : 6.737.267,34 zł. 
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 5.039.752,00 (75 %)
  Źródło dofinansowania: EFRR
  Okres realizacji projektu: 2006 - 2007
   
 7. „Młodzież z Unią”.
  Wartość całkowita projektu
  : 1.183.701,62 zł.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 1.173.200,00 zł (99,11 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 03.2004 - 06.2005
   
 8. „Sukces z Unią”.
  Wartość całkowita projektu
  : 470.277,21 zł.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 455.900,00 zł (96,94 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 03.2004 - 06.2005
   
 9. „Przyszłość z Unią”.
  Wartość całkowita projektu
  : 1.381.287,03 zł.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 1.002 399,10 zł (72,57 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 04.2005 - 09.2006
   
 10. „Szansa z Unią”.
  Wartość całkowita projektu:
  1.115.907,35 zł.
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 818.600,00 zł (73,35 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 04.2005 - 09.2006
   
 11. „Młodzież w biznesie”.
  Wartość całkowita projektu
  : 173.106,18 zł. 
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 125.400,00 zł (72,44 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 08.2005 - 05.2006
   
 12. „Start z własną firmą”.
  Wartość całkowita projektu
  : 492.375,61 zł. 
  Wartość dofinansowania ze środków unijnych: 359.300,00 zł (72,97 %)
  Źródło dofinansowania: EFS
  Okres realizacji projektu: 08.2005 - 05.2006

 

Środki Unijne Perspektywa finansowa 2007 - 2013


 1. Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ulicą Stęczyńskiego w Świdnicy.
   
 2. "Wallenstein rozwija kulturę czesko - polską"
   
 3. "Brána do pohádky - Wrota do bajki"
   
 4. Między Nami…Dni Czeskie w Powiecie Świdnickim
   
 5. Turystyka bez granic. Promocja Powiatu Świdnickiego w Czechach
   
 6. Zdrowie ma smak. Produkty regionalne polsko - czeskiego pogranicza 
   

 

Środki Unijne Perspektywa finansowa 2014 - 2020


 1. "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy, III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0001/16
   
 2. "Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni i warsztatów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Zespole Szkół Mechanicznych im. Mikołaja Kopernika w Świdnicy, Zespole Szkół w Strzegomiu, Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie i Zespole Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach" nr RPDS.07.02.04-02-0002/16
   
 3. Zwiększenie efektywności powiatowych obiektów użyteczności publicznej poprzez termomodernizację budynków: Powiatowego Biura Geodezji i Katastru w Świdnicy przy ul. Parkowej 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Świebodzicach przy ul. Henryka Sienkiewicza 30, internatu Zespołu Szkół Mechanicznych w Świdnicy przy ul. Sikorskiego 41 nr RPDS.03.03.04-02-0026/16
   
 4. Projekt „Zawodowy Dolny Śląsk”
   
 5. "Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
   
 6. Projekt „Nowa perspektywa - Lepszy start”
   
 7. Czas na zawodowców
   
 8. Międzypowiatowa droga do sukcesu
   
 9. Powiatowa droga do edukacyjnego sukcesu
   
 10. Zdalna szkoła w Powiecie Świdnickim
   
 11. Wsparcie Kształcenia zawodowego – Poprawa Efektów
   
 12. Przedszkola na medal - wsparcie przedszkoli specjalnych w powiecie świdnickim
   
 13. Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG
   
 14. Scalenie gruntów
   
 15. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19
   
 16. Wsparcie Dolnośląskich DPS 
   
 17. Poznaj kraj swoich przyjaciół
   
 18. Poznajmy się
   
 19. Wsparcie Dolnośląskich DPS 
   
 20. Dobry początek
   
 21. Plus dla kształcenia zawodowego

 22. Nowoczesna edukacja w Szkole Podstawowej nr 7 w Świdnicy
   
 23. Nowoczesna edukacja w szkołach specjalnych powiatu świdnickiego 

 24. Cyfrowy powiat

 

Środki Unijne Perspektywa finansowa 2021- 2027


 1. Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół ogólnokształcących powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego

 2. Międzypowiatowa droga do edukacyjnego sukcesu szkół zawodowych powiatów dzierżoniowskiego, kłodzkiego i świdnickiego

 

 

 

Banery/Logo