STAROSTWO POWIATOWE

 

 

  

Wydziały
Starostwa Powiatowego w Świdnicy

A A A

  


Sekretariat Starosty
telefony:  74 85 00 443


Sekretariat Wicestarosty
telefony: 74 85 00 405


Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
Dyrektor wydziału: Krzysztof Niziołek
telefon: 74 85 00 431
adres email: kd@powiat.swidnica.pl 

godziny otwarcia: w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy:

poniedziałek: 7:30 - 17:30,
wtorek: 7:30 - 17:30,
środa: 11:30 - 17:30,
czwartek: 7:30 - 17:30,

piątek: 7:30 - 12:45, przerwa 10:30 - 10:55

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych
godziny otwarcia: w pozostałym zakresie:

poniedziałek: 7:30 - 14:30,
wtorek: 7:30 - 17:00,
środa: 11:30 - 14:30,
czwartek: 7:30 - 14:30,

piątek: 7:30 - 12:
45, przerwa 10:30 - 10:55

 

Rejestracja pojazdów
telefony: 74 85-00-436, 74 85-00-463, 74 85-00-491, 74 85-00-448, 74 85-00-461
fax: 74 85-00-465

Prawa jazdy
telefony: 74 85-00-446, 74 85-00-482, 74 85-00-488
fax: 74 85-00-465

Transport i drogi publiczne
telefony: 74 85-00-437, 74 85-00-490
fax: 74 85-00-465

Zamiejscowy Referat Komunikacji w Strzegomiu
telefony: 74 85-60-578, 74 85-60-579
fax: 74 85-60-578


Wydział Administracyjny
Dyrektor wydziału: Bożena Czajewska
telefony : 74 85-00-410, 74 85-00-409, 74 85-00-485, 74 85-00-430
adres email: wa@powiat.swidnica.pl 


Wydział Budownictwa
Dyrektor wydziału: Antoni Pobihon
telefony: 74 85-00-422, 74 85-00-423, 74 85-00-420, 74 85-00-469, 74 85-00-417
adres email: wb@powiat.swidnica.pl  


Wydział Budżetowo-Finansowy
Skarbnik Powiatu: Eliza Kaniewska
Główny Księgowy: Ewa Troszczyńska
telefony : 74 85-00-411, 74 85-00-412, 74 85-00-421, 74 85-00-489
adres email: bf@powiat.swidnica.pl 


Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Dyrektor wydziału : Roman Grygianiec
telefony : 74 85-00-413, 74 85-00-414, 74 85-00-415, 74 85-00-416
adres email: gn@powiat.swidnica.pl 


Wydział Oświaty i Wychowania
Dyrektor wydziału : Grzegorz Stawarz
telefony : Grzegorz Stawarz 74 85-00-487, Iwona Świdzińska 74 85-00-477
Małgorzata Misiaczek 74 85-00-479,
Marta Sakowska 74 85-00-480, Bożena Redo 74 85-00-429
adres email: ow@powiat.swidnica.pl  


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Dyrektor wydziału: Janusz Marlinga, tel. 74 85 00 434
telefony: 74 85 00 424, 74 85 00 470, 74 85 00 475, 74 85 00 483
adres email: ros@powiat.swidnica.pl 


Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dyrektor wydziału : Kazimierz Siemieniecki
telefony : 74 85 18 894, 74 8518 877, 74 85 18 893
adres email: zk@powiat.swidnica.pl 


Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor wydziału : Agata Steczko-Szymańska
telefony : 74 85-00-455, 74 85-00-447, 74 85-00-435
adres email: zd@powiat.swidnica.pl  


Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów: Danuta Mazur
tel: 74 85-00-406, 74 85-00-462
adres email: danuta.mazur@powiat.swidnica.pl 


Biuro ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Dyrektor biura: p.o. Anna Borowska
telefony : 74 85-00-439, 74 85-00-467, 74 85 00 496
adres email: be@powiat.swidnica.pl  


Biuro Rady i Zarządu Powiatu
Dyrektor biura: Sylwia Nawrocka - Ziemak
telefon : 74 85-00 452
adres email: brz@powiat.swidnica.pl 


Stanowisko ds. BHP
Samodzielne Stanowisko : Krzysztof Lewandowski
telefon :74 85 00 464
adres email: bhp@powiat.swidnica.pl 


Rzecznik Prasowy
Piotr Dębek
telefon : 74 85 00 439
adres email: debek@powiat.swidnica.pl  


Referat Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu: Lidia Czupryk
telefon : 74 85-00 432
adres email: so@powiat.swidnica.pl 


Wydział Inwestycji, Remontów i Przetargów
Dyrektor wydziału: Łukasz Pełka
telefon: 74 85 00 486, 74 85 00 440


Referat Informatyki
Kierownik referatu: Tomasz Zegarłowski
telefon : 74 85-00 407, 74 85-00-471
adres email: informatyk@powiat.swidnica.pl  


Zespół Radców Prawnych
Koordynator: Artur Nazimek
telefon : 74 85 00 408
adres email: zrp@powiat.swidnica.pl  


Geodeta Powiatowy
Dyrektor: Paweł Kaśków
Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru, 58-100 Świdnica, ul. Parkowa 2
telefon : 74 85 21 519
adres email: p.kaskow@geodezja.swidnica.pl  


Archiwum Zakładowe
Kierownik: Grzegorz Rzeszotarski
tel. 74 85 00 478, 74 85-00-441
adres e-mail: rzeszotarski@powiat.swidnica.pl
  


Biuro Obsługi Klienta
Kierownik: Marta Rybska - Walczak,
tel. 74 85 00 400, 74 85 00 492, 74 85 00 494
 


 

 


 

 |  do góry  |