AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja. Nieodpłatna Pomoc Prawna!
(25.03.2020)

A A A

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie Powiatu Świdnickiego.

 

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie odbywać się wyłącznie przez telefon lub z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

SKAN LUB ZDJĘCIE PODPISANEGO PISMA WRAZ Z PODPISANYM OŚWIADCZENIEM NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ starostwo@powiat.swidnica.pl, A NASTĘPNIE OCZEKIWAĆ NA WYZNACZENIE TERMINU PORADY.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon nr 74 8500460


PLIK DO POBRANIA:


 


 

 |  do góry  |