AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja. Nieodpłatna Pomoc Prawna!
(16.03.2020)

A A A

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374) oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości informujemy, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania zawiesza się udzielanie porad prawnych osobiście.

Udzielanie porad będzie odbywać się będzie za pośrednictwem komunikacji porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie porady wraz z oświadczeniem, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej na adres: starostwo@powiat.swidnica.pl 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |