AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ogólnopolski sukces historyczny strzegomskiej licealistki
(27.02.2020)

A A A

W lutym 2020 r. został rozstrzygnięty Ogólnopolski Konkurs Historyczny "KRĄG". W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się jego XVIII edycja. Uczennica klasy humanistycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Strzegomiu - Emilia Rój (1ap) zdobyła III miejsce w kraju w kategorii szkół ponadpodstawowych. 

 

Praca Emilii brała udział w konkursie indywidualnym. Album uczennicy: "Pomniki - historia ludzi, miejsc, wydarzeń" zrobił na komisji konkursowej duże wrażenie. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "KRĄG" jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs przeprowadzany jest przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ideą konkursu jest: szerzenie wśród młodzieży wiedzy o miejscu Polski w Europie (zarówno w aspekcie historycznym, jak też współczesnym); propagowanie polskich tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych; aktywizacja miłośników historii poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań. Opiekunem merytorycznym Emilii jest nauczycielka historii Pani Kamila Mazur. Gratulujemy.

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 


 

 |  do góry  |