AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja dla NGO
(20.01.2020)

A A A

Szanowni Państwo. 

Informuję, iż zgodnie z § 8. 1. Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449):

  1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyjnego o dokonanie zmian w ewidencji.

  2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpisu do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji.

Nawiązując do powyższych zapisów informuję, iż wszelkie zmiany statutu tj.: nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego, celu działania, teren działania, imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i komisji rewizyjnej, dokonuje się na podstawie wniosku klubu. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

Opłata za wydanie decyzji wynosi 10 zł i należy ją uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Świdnicy: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027 oraz załączyć do wniosku o wpis zmian do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej; uczniowskich klubów.

Z opłaty skarbowej zwolnione są uczniowskie kluby sportowe.


PLIK DO POBRANIA:


 

 


 

 |  do góry  |