AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(20.01.2020)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższe posiedzenie Rady Powiatu Świdnickiego, które odbędzie się 22 stycznia (środa), w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, o godzinie 16.00. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do XIII protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie Starosty Świdnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 roku.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu w Świdnicy dotyczącego sytuacji finansowej Ratownictwa Medycznego w Powiecie Świdnickim;
  b) w sprawie nadania zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  d) wskazania przedstawicieli Rady Powiatu w Świdnicy do składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  e) w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świebodzicach;
  f) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Świebodzicach;
  g) w sprawie zamiaru likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Świebodzicach;
  h) w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świebodzicach;
  i) w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
  j) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Świdnicy oraz ustalenia jej składu osobowego.

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |