AKTUALNOŚCI

 

 

  

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
(16.01.2020)

A A A

Poniżej przedstawiamy Państwu listę kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2020/2023, którzy zgłosili swoje kandydatury do tego organu.

 

LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO II KADENCJI

L.p.

Nazwa organizacji

Imię i nazwisko kandydata

1.

Stowarzyszenie „Nasza Wieś” - Rogoźnica

Eugeniusz Ciołek

2.

Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób                            z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło                    w Świdnicy

Krystyna Pilarczyk

3.

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”

 

Małgorzata Dziura-Sztejnberg

4.

Stowarzyszenie Ekologiczne „Ojczyzna”

 

Kazimiera Marcińczak-Momot

5.

Stowarzyszenie Basket Świdnica

Maciej Korłub

6.

Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy

 

Elżbieta Dudziak

7.

Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Paweł Mus

8.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”

Agata Ślęzak

9.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Licznikowiec-2009 w Świdnicy

 

Ryszard Kielar

10.              

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Piotr Wywrot

 


 

 |  do góry  |