AKTUALNOŚCI

 

 

  

Trwają prace na drogach powiatowych
(04.12.2019)

A A A

Pomimo zbliżającego się końca roku cały czas trwają lub właśnie zakończyły się inwestycje w infrastrukturę drogową Powiatu Świdnickiego. Remontowi poddane zostaną między innymi: Droga powiatowa nr 2879 D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków. 

Zakres wykonywanych prac obejmował będzie, między innymi:

 • frezowanie starej nawierzchni bitumicznej

 • wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i odwodnienie korpusu drogowego

 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych

 • wymiana oznakowania pionowego

Wyremontowany zostanie także droga powiatowa nr 2880D na odcinku Jaworzyna Śląska - Piotrowice Św. - Żarów. Na tym odcinku drogowcy wykonają:

 • frezowanie starej nawierzchni bitumicznej

 • korytowanie istniejącej podbudowy

 • wzmocnienie podłoża

 • ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego

 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych

W Gminie Wiejskiej Świdnica wyremontowany zostanie odcinek drogi pomiędzy Bystrzycą Dolną a Burkatowem. Tam zakres prac obejmował będzie:

 • frezowanie starej nawierzchni bitumicznej

 • korytowanie istniejącej podbudowy

 • wzmocnienie podłoża

 • ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego

 • ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych

W/w inwestycje zakończone zostaną w terminie do czerwca/sierpnia 2020 roku. Koszt wszystkich prac wyniesie prawie 7 mln. złotych. Wszystkie inwestycje realizowane są w ramach rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach którego Powiat Świdnicki uzyskał dofinansowanie na poziomie 80% wartości inwestycji.

Do końca grudnia zakończone zostaną także remonty na takich drogach powiatowych jak:

 • droga powiatowa nr 2882D na odcinku Lubachów - Złoty Las

 • droga powiatowa nr 1990D na odcinku Jagodnik - Miłochów - Gogołów - Wirki

 • droga powiatowa nr 2877D na odcinku Lutomia Dolna - granica powiatu

W tym przypadku, zakres robót obejmuje wyłącznie remont nawierzchni, czyli: frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni, ścięcie z nadmiaru ziemi i uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną oraz czyszczenie rowu. Również te inwestycje realizowane są z rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt tych inwestycji to ponad 3 mln. 643 tys. zł. Również w tym przypadku Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego uzyskała wsparcie w wysokości 80% wartości inwestycji.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

   

   

 

 


 

 |  do góry  |