AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(25.11.2019)

A A A

Zapraszamy na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 27 listopada, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu XI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z prac zespołu kontrolującego delegacje Zarządu Powiatu za rok 2017 i roku 2018 oraz pracowników i radnych Starostwa Powiatowego w Świdnicy za rok 2017 i za rok 2018.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,
  d) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie świdnickim..

 10. Wnioski i oświadczenia.

 11. Informacje dla radnych.

 12. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |