AKTUALNOŚCI

 

 

  

Informacja dla NGO
(06.11.2019)

A A A

Zarząd Powiatu w Świdnicy informuje, że została złożona oferta na realizację zadania publicznego z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019. Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 13 LISTOPADA 2019 r. do Biura ds. Europejskich i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: justyna.krygier@powiat.swidnica.pl  
Uczniowski Klub Sportowy "Gryf Świdnica" - "Międzynarodowy Turniej Piłkarski dla dzieci SILESIAN WINTER CUP"

https://spswidnica.bip.e-zeto.eu/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite %26value%255B0%255D%3D10405

 


 

 |  do góry  |