AKTUALNOŚCI

 

 

  

Dodatkowe środki finansowe PFRON w 2019 roku
(05.11.2019)

A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy informuje o otrzymaniu dodatkowych środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej. 

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych tj. pieluchomajtek, cewników, kul łokciowych, materacy i poduszek przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, ortez, obuwia ortopedycznego, pionizatorów, aparatów słuchowych itp. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne do składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, do tutejszego Centrum.

Wymagane dokumenty:

  1. Pisemny wniosek o przyznanie dofinansowania (druk wniosku dostępny w siedzibie PCPR lub na stronie internetowej www.pcpr.swidnica.pl (zakładka druki wniosków, wniosek – środki pomocnicze),

  2. kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność,

  3. faktura określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego albo oferta określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz termin realizacji zlecenia,

  4. potwierdzona za zgodność z oryginałem przez sprzedawcę, kopia zrealizowanego zlecenia NFZ albo kopia zlecenia w przypadku oferty cenowej.

Więcej informacji na temat form pomocy finansowanych ze środków Funduszu można uzyskać pod numerami telefonów: 74 851-50-21, 74 851-50-31, 74 851-50-29

 


 

 |  do góry  |