AKTUALNOŚCI

 

 

  

Świdnicki Ekonomik podsumowuje staże w Portugalii i na Malcie
(24.09.2019)

A A A

Dnia 03.09.2019 r. w Sali Narad  Urzędu Stanu Cywilnego Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy zorganizował konferencję podsumowująca projekt pt. " Europejskie praktyki zawodowe z plusem 3" nr 2018-1-PL01-KA102-049365 finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

W ramach realizacji projektu dwie 14-osobowe grupy uczniów z klas trzecich, uczący się w zawodzie technik ekonomista i technik organizacji rekalmy, w czasie 4 tygodniowej praktyki zdobywały praktyczne doświadczenie zawodowe w portugalskich i maltańskich przedsiębiorstwach w miejscowości Evora w Portugalii i na Malcie. Grupa pierwsza odbyła staż w Portugalii w okresie od 28.01.2019 r. do 22.02.2019 r., a grupa druga przebywała na praktyce na Malcie w okresie od 06.05.2019 r. do 31.05.2019 r. W uroczystej gali wręczenia uczestnikom certyfikatów ukończenia stażu oraz dokumentów Europass Mobilnoś udział wzięli m.in. przedstawiciele organu prowadzącego, pracodawcy współpracujący ze szkołą, prezes organizacji pośredniczącej AENIE z Portugalii Pan Jaime Arujo, dyrektor portugalskiej szkoły Agrupamento de Escolas do Torrao Pan Rui Figueiredo oraz dyrektor Grupo A.Matos Car w Evorze Pan Pedro Gouveia. Uczniowie podkreślają, że staże w Portugalii i na Malcie zostały świetnie zorganizowane i szczególnie cenią sobie doskonałą opiekę maltańskich, portugalskich oraz polskich koordynatorów i opiekunów. Stażyści uważają, że zdobyte za granicą doświadczenie zawodowe i osobiste otworzyło im nowe perspektywy w Polsce i w innych krajach w Europie. Jak sami przyznają łatwiej radzą sobie z nowymi wyzwaniami i problemami, prezentują bardziej dojrzałe postawy i chętniej angażują się w życie społeczności szkolnej. Realizacja projektów w zakresie szkolenia i kształcenia zawodowego podnosi nie tylko jakość wykształcenia absolwenta świdnickiej szkoły, ale ich wartością dodaną jest promocja w Europie bardzo pozytywnego wizerunku naszego miasta, regionu i kraju. Dziękujemy wspaniałym gościom i uczestnikom konferencji za udział w uroczystości.

Krzysztof Osiak i Mirosława Ryś
Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

   

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |