AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(16.09.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 18 września, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do protokołu IX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
  e) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 7 w Świdnicy,
  f) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Świebodzicach;
  g) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 4 im. Siostry Marii Antoniny Kratochwil w Świebodzicach;
  h) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 3 w Strzegomiu;
  i) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Bystrzycy Górnej;
  j) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Specjalnego Nr 2 w Bystrzycy Górnej;
  k) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 w Mrowinach,
  l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych

 11. Zamknięcie obrad X sesji Rady Powiatu w Świdnicy.


 

 


 

 |  do góry  |