AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019 r.
(16.09.2019)

A A A

Zapraszamy opiekunów lub członków rodzin powiatu świdnickiego sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji; konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności do skorzystania z Programu Opieki wytchnieniowej - edycja 2019 r finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego przyznawanych w ramach Programu” Opieka Wytchnieniowa - edycja 2019” oraz ze środków Powiatu Świdnickiego w zakresie formie poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietetyki.

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnienia” - edycja 2019r prowadzony jest do 15 grudnia 2019r

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście do siedziby Fundacji Eudajmonia, Oddział Wrocław ul. Kościuszki 80a, 50-441 Wrocław lub za pomocą poczty tradycyjnej, z dopiskiem: ,,opieka wytchnieniowa”, na adres: Fundacja Eudajmonia Oddział Wrocław, ul. Kościuszki 80a, 50 – 441 Wrocław. Wniosek można również złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, na ul. Wałbrzyskiej 15 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15-15.15.

Szczegóły na stronie:

lub pod numerem telefonów Kontakt: tel. kom. 881 476 976 lub 074/851- 50-29

 

 

 


 

 |  do góry  |