AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
(06.09.2019)

A A A

W dniu 04 września 2019 r. odbyło się ostatnie spotkanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kadencji 2016-2019, powołanej przez Starostę Powiatu Świdnickiego

W skład Powiatowej Rady wchodzili:

  • Ewa Dziwosz – przewodnicząca

  • Ewa Kowalska – z-ca przewodniczącej

  • Anna Lipka – sekretarz

  • Małgorzata Zaremba – członek rady

  • Beata Fijołek – członek rady

Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz oraz Członek Zarządu Powiatu Alicja Synowska podziękowali wszystkim członkom Rady za dotychczasową pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Podziękowania złożyli również Dyrektor PCPR Beata Galewska oraz Dyrektor PUP Tadeusz Kotlarski.

 

 

 


 

 |  do góry  |