AKTUALNOŚCI

 

 

  

Raport o stanie powiatu
(17.06.2019)

A A A

Nowelizacja ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wprowadziła obowiązek przedstawienia Radzie Powiatu raportu o stanie powiatu obejmującego podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności: realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

 

Poniżej przedstawiamy projekt Raportu o stanie powiatu za rok 2018.

PLIK DO POBRANIA:

Na podstawie art. 30 a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U 2019 poz. 511) mieszkańcy powiatu mają prawo zabierać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu. Aby móc zabrać głos mieszkańcy zobowiązani są na podstawie art. 30 a ust. 7 przytoczonej ustawy złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy będą dopuszczeni do zabrania głosu wg. kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Wzór zgłoszenia oraz wzór listy poparcia do pobrania poniżej.

PLIKI DO POBRANIA:

 

 


 

 |  do góry  |