AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(21.05.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 23 maja 2019 r. o godz. 15.30, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad prezentuje się następująco:

 1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do VI protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  c) w sprawie założenia Branżowej Szkoły I stopnia Specjalnej w Mrowinach oraz nadania jej pierwszego statutu.

 9. Wnioski i oświadczenia.

 10. Informacje dla radnych.

 11. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |