AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(23.04.2019)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 24 kwietnia, o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Zgłoszenie uwag do V protokołu sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2018 rok.

 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2018 r.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.

 10. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2019 rok;
  b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;
  d) w sprawie powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie gminy Żarów;
  e) w sprawie stwierdzenia przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy;
  f) w sprawie stwierdzenia przekształcenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy;
  g) w sprawie stwierdzenia przekształcenia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Świdnicy;
  h) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu;
  i) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach;
  j) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Świdnicy;
  k) w sprawie stwierdzenia przekształcenia VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Świdnicy;
  l) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świdnicy;
  m) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr II w Świdnicy;
  n) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr I w Świebodzicach;
  o) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr II w Świebodzicach;
  p) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Strzegomiu;
  q) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Żarowie;
  r) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 1 w Świdnicy;
  s) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 2 w Świdnicy;
  t) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 4 w Świdnicy;
  u) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 5 w Świdnicy;
  v) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum Nr 6 w Świdnicy;
  w) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Żarowie;
  x) w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum im. Księcia Bolka II w Strzegomiu;
  y) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Świdnicy;
  z) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Świdnicy;
  aa) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 w Świdnicy;
  bb) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 w Świdnicy;
  cc) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 6 w Świdnicy;
  dd) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Strzegomiu;
  ee) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świebodzicach;
  ff) w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żarowie;
  gg) w sprawie wyłączenia Technikum w Świebodzicach z Zespołu Szkół im. Stanisława Prosińskiego w Świebodzicach;
  hh) w sprawie likwidacji Technikum w Świebodzicach;
  ii) w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 11. Wnioski i oświadczenia.

 12. Informacje dla radnych.

 13. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |