AKTUALNOŚCI

 

 

  

O G Ł O S Z E N I E
Przedsiębiorco!

(12.04.2019)

A A A

Przypominamy, że do dnia 22.08.2019r. wszyscy posiadający zezwolenia na zbierania odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są zobowiązani do złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji, na obowiązujących obecnie zasadach, pod rygorem utraty obecnie posiadanych.

(art. 14 ustawy z dnia 14 lipca 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw).

 

 

 


 

 |  do góry  |