AKTUALNOŚCI

 

 

  

Posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(04.04.2019)

A A A

2 kwietnia, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

W spotkaniu udział wzięli Starosta i Wicestarosta Świdnicki, Wójtowie i Burmistrzowie - przedstawiciele gmin wchodzących w skład Powiatu Świdnickiego, zarządcy dróg gminnych, przedstawiciele Policji, Staży Gminnych, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Tematem posiedzenia był stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Powiecie Świdnickim w roku 2018. Na posiedzeniu wypracowany został nowy program działania na lata 2019/2020 uwzględniający realizację zadań w trzech podstawowych filarach, takich jak: bezpieczne drogi, bezpieczny pojazd, bezpieczny człowiek. Podjęte działania mają wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

 

   

   

   

 


 

 |  do góry  |