AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowa Perspektywa - Lepszy Start
(25.02.2019)

A A A

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy Grzegorz Stawarz, Małgorzata Misiaczek - pracownik Wydziału Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Świdnicy oraz Krystyna Kowalonek dyrektor Zespół Szkół Budowlano - Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy, Ilona Sitek-Warzecha dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Świdnicy, Jacek Durlik dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, Czesław Słodziński dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach oraz Ireneusz Kozieł wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach odebrali pamiątkowe statuetki i podziękowania z rąk Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Romana Kowalczyka, Radnego Sejmiku Dolnośląskiego Jacka Iwancza za pracę w projekcje Nowa Perspektywa - Lepszy Start". 

Wręczenie podziękowań odbyło się w trakcje konferencji podsumowującej 2-letnią realizację projektu. Projekt "Nowa perspektywa - Lepszy start" współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja - konkurs horyzontalny. Był to projekt partnerski realizowany od stycznia 2017 do końca 2018 roku. Partnerami projektu byli: Województwo Dolnośląskie (Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego), gmina Wrocław i powiaty: bolesławiecki, jeleniogórski, lubański, lwówecki, świdnicki, wołowski, wrocławski. Powiat Świdnicki na realizację zadań projektowych otrzymał kwotę dofinasowania w wysokości 616.438,48zł. Celem projektu było nabycie przez wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych umiejętności społecznych i zawodowych, które pozwolą im na codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie po zakończeniu pobytu w placówce. Wychowankowie 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, biorących udział w projekcie, mieli szansę uczestniczyć w zajęciach podnoszących kompetencje społeczne, zawodowe oraz ułatwiające im funkcjonowanie na rynku pracy. W projekcje brali udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach. Uczestniczyli oni w 25 różnych formach wsparcia podnoszących kompetencje zawodowe. Były to m.in. przygotowanie do prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, prowadzenia domowego budżetu i oszczędzania, kursy umiejętności zawodowych, a także zajęcia uczące przeciwdziałania agresji, radzenia sobie ze stresem czy zajęcia artystyczne. Inną grupę stanowiły zajęcia terapeutyczne, a wśród nich dogoterapia, hipoterapia czy zooterapia. Kursy umiejętności zawodowych dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych organizowane były w trzech jednostkach prowadzonych przez Powiat Świdnicki: w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, w Zespole Szkół Budowlano - Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy.

Wydział Oświaty i Wychowania

 

   

 

 


 

 |  do góry  |