AKTUALNOŚCI

 

 

  

Oferty złożone w trybie artykułu 19 a.
(22.02.2019)

A A A

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybie artykułu 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia, wspierania i Upowszechniania Kultury Fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2019. Złożone oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)".

 

 

 


 

 |  do góry  |