AKTUALNOŚCI

 

 

  

Rok szkolny 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki
(18.01.2019)

A A A

Od 1 września 2019 r. skutki zmian w systemie oświaty związanych przede wszystkim z likwidacją gimnazjów dotrą do szkół średnich. Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne zostaną wtedy przekształcone w szkoły ponadpodstawowe. Trzyletnie licea ogólnokształcące staną się czteroletnimi liceami ogólnokształcącymi, a czteroletnie technika przekształcą się w technika pięcioletnie. Nic nie zmienia się odnośnie branżowych szkół I stopnia, które już dwa lata temu zastąpiły zasadnicze szkoły zawodowe.

 

W następnym roku szkolnym kluczowe jest jednak nie samo wydłużenie o rok cyklu kształcenia, czy też zmiana nazwy w przypadku szkół branżowych, ale różne poziomy wykształcenia wymagane od kandydatów do szkół średnich. Absolwenci gimnazjów przyjmowani będą wyłącznie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących i czteroletnich techników, a absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych do liceów czteroletnich i techników pięcioletnich. Mimo że obie te grupy spotkają się 1 września 2019 r. jako uczniowie pierwszej klasy w wybranej przez siebie szkole ponadpodstawowej, to jednak nie będą oni mogli uczyć się w tych samych oddziałach. Stąd postępowania rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych będzie prowadzone odrębnie, a oferta szkół średnich musi uwzględniać ten aspekt.

Zmiany powyższe nie ominą także Powiatu Świdnickiego. Od 1 września 2019 r. wszystkie licea ogólnokształcące i technika prowadzone przez Powiat Świdnicki zostaną przekształcone w szkoły ponadpodstawowe. Takim typem szkoły staną się również branżowe szkoły I stopnia. Zarówno absolwenci gimnazjów jak i absolwenci szkół podstawowych, położonych na terenie powiatu, znajdą dla siebie miejsce w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Świdnicki. Dyrektorzy szkół razem ze swoimi radami pedagogicznymi przygotowali, a Zarząd Powiatu w Świdnicy zaakceptował, ofertę edukacyjną. Zostanie uczniem pierwszej klasy wybranego liceum, technikum czy branżowej szkoły nie powinno być w Powiecie Świdnickim dla żadnego gimnazjalisty ani dla żadnego ósmoklasisty problemem. Ale o przyjęciu do wybranej szkoły - jak zawsze - decydować będą tylko i wyłącznie punkty rekrutacyjne, bez względu na to, czy ktoś jest absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej, czy też ukończy trzecią klasę gimnazjum.

Oferta szkół średnich Powiatu Świdnickiego na rok szkolny 2019/2020 poniżej.

Grzegorz Stawarz
Dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania
Starostwa Powiatowego w Świdnicy

 


PLIK DO POBRANIA:


 

 

 


 

 |  do góry  |