AKTUALNOŚCI

 

 

  

VIII Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych
(04.12.2018)

A A A

29 listopada 2018 roku w III Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy już po raz ósmy odbyły się Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK dla młodzieży szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Organizatorami mistrzostw byli: Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy, Grupa Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK oraz III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy.

Uczniowie klasy I c pod opieką pani Marioli Makarskiej-Janickiej i pani Agnieszki Guziak aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do tej imprezy. Do rywalizacji w mistrzostwach przystąpiło 9 pięcioosobowych drużyn ze szkół podstawowych w Świdnicy (SP 1, SP 2, SP 4, SP 6, SP 8, SP 105, Szkoła Społeczna) oraz SP w Pszennie i SP w Witoszowie Dolnym. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zawodnicy mieli do pokonania trasę, na której znajdowały sie 4 stacje urazowe (egzamin, sala gimnastyczna, spacer i potrącenie) oraz stacja testowa - test z PP i wiedzy na temat PCK. Wypadki zaaranżowane były z udziałem pozorantów z klasy I c i członków Grupy SIM. Na każdej stacji byli sędziowie - członkowie Grupy SIM PCK (skupiającej młodzież z różnych świdnickich szkół) oraz młodzi ratownicy z II LO, którzy oceniali działania ratownicze poszczególnych drużyn. Nad całością czuwali pani Natalia Gielerska sędzia główny mistrzostw (ratownik medyczny, absolwentka III LO), pani Mariola Makarska-Janicka (Prezes Zarządu OR PCK w Świdnicy i nauczyciel III LO), pani Dorota Durlej (nauczyciel EDB z II LO) oraz niezastąpiona pani Teresa Borek – kierownik Biura Rejonowego PCK w Świdnicy. Nagrody w postaci apteczek pierwszej pomocy dla uczestników i ich opiekunów oraz apteczki i dyplomy dla szkół ufundowane zostały przez Urząd Miasta Świdnica i Gminę Świdnica, natomiast słodkie upominki dla wszystkich zapewnił pan dyrektor III LO w Świdnicy. A oto zwycięskie drużyny:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy

  • II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy i Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy

  • III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy 
    III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |