AKTUALNOŚCI

 

 

  

I sesja Rady Powiatu Świdnickiego kadencji 2018 - 2023
(21.11.2018)

A A A

21 listopada, o godz. 11, w sali narad świdnickiego starostwa odbyła się I sesja Rady Powiatu Świdnickiego kadencji 2018 - 2023. Porządek obrad wyglądał następująco:

 1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu Świdnickiego przez radnego seniora

 2. Odegranie hymnu państwowego

 3. Uroczystość ślubowania

 4. Przedstawienie porządku obrad

 5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał
  a. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
  b. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  c. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  d. w sprawie wyboru Starosty Świdnickiego
  e. w sprawie wyboru członków zarządu powiatu
  f. w sprawie wynagrodzenia Starosty Świdnickiego

 7. Wnioski i oświadczenia

 8. Informacje dla radnych

 9. Zamknięcie sesji

W wyniku głosowania Przewodniczącym Rady Powiatu został Krzysztof Sołtys a Wiceprzewodniczącymi Stanisław Jarzyna i Przemysław Stempniewicz. Kolejnym punktem obrad był wybór Starosty Świdnickiego. Na stanowisko to wybrany został Piotr Fedorowicz. Radni spośród siebie wybrali także członków nowego Zarządu Powiatu. Skład zarządu na nową kadencję wygląda następująco: Piotr Fedorowicz - Przewodniczący Zarząd Powiatu, Zygmunt Worsa - Wicestarosta, Alicja Synowska - Członek Zarządu, Ryszard Chołko - Członek Zarządu i Marek Zywer - Członek Zarządu.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

   

   

   

 


 

 |  do góry  |