AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(21.11.2018)

A A A

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na sesję nowo wybranej Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 21 listopada 2018 r. o godz. 11.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, p. 225.

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie I sesji Rady Powiatu Świdnickiego przez radnego seniora

 2. Odegranie hymnu państwowego

 3. Uroczystość ślubowania

 4. Przedstawienie porządku obrad

 5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał
  a. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu
  b. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  c. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu
  d. w sprawie wyboru Starosty Świdnickiego
  e. w sprawie wyboru członków zarządu powiatu
  f. w sprawie wynagrodzenia Starosty Świdnickiego

 7. Wnioski i oświadczenia

 8. Informacje dla radnych

 9. Zamknięcie sesji

 

 


 

 |  do góry  |