AKTUALNOŚCI

 

 

  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu obejmuje patronatem I LO W Świdnicy
(02.11.2018)

A A A

25 X 2018r. w gmachu Biblioteki Głównej UE przedstawiciele naszego Liceum wzięli udział w konferencji „Liderzy wiedzy-Liderzy sukcesu”. W czasie konferencji podpisano umowę o patronacie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym a I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Umowę podpisali rektor UE – prof. dr hab. Andrzej Kaleta i dyrektor Liceum Robert Kaśków.

To kolejna Uczelnia po Politechnice Wrocławskiej, która obejmuje patronatem „Kasprowicza”. W ramach umowy Uczelnia zobowiązała się do współpracy w zakresie: organizowania zajęć dydaktycznych oraz spotkań edukacyjnych, zapewnienia możliwości uczestnictwa młodzieży w wykładach prowadzonych na Uczelni, przeprowadzania wykładów przez pracowników naukowych Uczelni w szkole, udziału wybranych uczniów w konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię, przekazywania do biblioteki szkolnej materiałów dydaktycznych.

I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |