AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu
(30.10.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w środę 31 października, o godz. 11, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, sala 225. 

 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 6. Interpelacje i zapytania radnych.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;
  b)zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy na lata 2018-2020.

 8. Wnioski i oświadczenia.

 9. Informacje dla radnych.

 10. Zamknięcie obrad XLVII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |