AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nowoczesna pracownia mechatroniki już w „mechaniku” 
(24.10.2018)

A A A

Na początku października Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy otrzymał, dzięki olbrzymiemu wsparciu ze strony władz Powiatu Świdnickiego oraz Wydziału Oświaty i Wychowania, pracownię do nauki w zawodzie technik mechatronik.

Pracownia wyposażona jest w stanowiska dydaktyczne i egzaminacyjne umożliwiające kształcenie w zakresie montażu i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych. Mechatronika jest najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu, która ze względu na duże zapotrzebowanie stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku. Najlepiej świadczy o tym bardzo szybko rozwijający się świat robotów. Kierunek ten pozwala na zdobycie bardzo dobrego wykształcenia w zakresie projektowania, wytwarzania, montażu, sterowania i eksploatacji nowoczesnych urządzeń, tak bardzo potrzebnego na dzisiejszym rynku pracy.

Dzięki środkom pozyskanym z budżetu powiatu szkoła i powiat mogą kształcić specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii, automatyki, programowania sterowników PLC, sterowania układów mechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych za pomocą obwodów elektronicznych i techniki mikroprocesorowej. Opiekunem pracowni, który opracował standardy jej wyposażenia, jest Pan Jarosław Natanek – nauczyciel przedmiotów branży mechanicznej i mechatronicznej.

Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy

 

   

   

 


 

 |  do góry  |