AKTUALNOŚCI

 

 

  

Droga Boleścin - Krzczonów. Ostatni etap remontu zakończony 
(21.09.2018)

A A A

20 września odbył się oficjalny odbiór ostatniego etapu przebudowy drogi powiatowej nr 2878D na odcinku Boleścin - Krzczonów - granica powiatu. Długość wyremontowanego odcinka to prawie 700 m. Zakres wykonanych prac obejmował między innymi: frezowanie starej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej i odwodnienie korpusu drogowego, wykonanie chodników z kostki brukowej, ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych oraz wykonanie oznakowania poziomego i wymiana oznakowania pionowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln. 200 tys. zł. z czego 50% środków pochodziło z budżetu państwa z Programu Wieloletniego pod nazwą "Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Pozostałe koszty to: prawie 500 tys. zł. z budżetu Powiatu Świdnickiego, 400 tys. zł. z dotacji Gminy Wiejskiej Świdnica a 300 tys. zł. dołożyło Miasto Świdnica. Całość inwestycji przebudowy drogi powiatowej Boleścin - Krzczonów - granica powiatu objęła odcinek o długości 3 km. 680 m. i kosztowała w sumie ponad 6 mln. zł.

Poniżej, krótkie podsumowanie inwestycji.

Etap

Nabór wniosku / realizacja

Długość odcinka

[km]

Wartość inwestycji [zł]

Finansowanie [zł]

Dotacja z budżetu państwa

Wkład Powiatu

Wkład Gminy Świdnica

Wkład Miasta Świdnica

I

2015 / 2016

1,870

1.614.061,19

807.030,00

200.000,00

477.031,19

130.000,00

II

2016 / 2017

1,110

2.313.225,35

1.156.612,67

156.612,68

750.000,00

250.000,00

III

2017 / 2018

0,698

2.210.247,16

1.017.083,00

493.164,16

400.000,00

300.000,00

Podsumowanie

3,68

6.137.533,70

2.980.725,67

849.776,84

1.627.031,19

680.000,00

 

W odbiorze uczestniczyli: Starosta Świdnicki Piotr Fedorowicz, Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz przedstawiciele Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, Urzędu Gminy Świdnica, Miasta Świdnica, wykonawcy i mieszkańców Krzczonowa.

Piotr Dębek
Rzecznik Prasowy

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |