AKTUALNOŚCI

 

 

  

Praktyki zawodowe strzegomskich techników w Dublinie 
(13.09.2018)

A A A

Zespół Szkół w Strzegomiu może pochwalić się kolejnym znaczącym w procesie edukacji sukcesem. Projekt strzegomskiej placówki: "On the Way to the Future - W drodze do przyszłości" został zakwalifikowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie do realizacji w unijnym Programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego", finansowanym z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 142 788,00 EURO tj. 615 730,41 PLN.

Oznacza to, że po raz kolejny młodzież Zespołu Szkół w Strzegomiu (profil informatyczny i handlowy) odbędzie w latach 2019-2020 trzytygodniowe zagraniczne staże w ramach praktyk zawodowych przewidzianych programem nauczania. Inicjatorkami i koordynatorkami projektu są zatrudnione w Zespole Szkół nauczycielki języka niemieckiego - mgr Halina Fitas i mgr Laura Rychlik.

Projekt " On the Way to the Future" jest przedsięwzięciem wynikającym z wcześniejszych dobrych doświadczeń oraz bardzo pozytywnych rezultatów związanych z zagranicznymi mobilnościami młodzieży w dziedzinie kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ i POWER. Najważniejsze cele projektu to: zwiększenie konkurencyjności absolwenta szkoły na rynku pracy, wzrost kompetencji zawodowych, poznanie europejskich instytucji oraz rynku pracy, rozwój umiejętności językowych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego, motywacja uczniów do systematycznej nauki. Dwuletni projekt obejmuje 60 osobową grupę uczniów klas trzecich technikum: handlowego i informatycznego, którzy odbędą trzytygodniowe praktyki zawodowe w Irlandii. Każda grupa zawodowa zostanie objęta specjalistycznym programem praktyk, dostosowanym do swojego profilu. Przed wyjazdem do zagranicznych placówek uczestnicy ukończą szkolenie językowo-kulturowe oraz pedagogiczne. Uczniowie zostaną wyposażeni w niezbędne materiały informacyjne dotyczące krajów docelowych, słowniczki dwujęzyczne oraz kieszonkowe.

Uczestnicy praktyk zagranicznych pozyskają kompetencje i umiejętności niemożliwe do zdobycia podczas praktyk krajowych, umocnią swoją pozycję w procesach ubiegania się o pracę, zdobędą certyfikaty, które będą dodatkowym atutem w przypadku poszukiwania zatrudnienia za granicą: Europass Mobility, Europass CV.

Przypomnijmy, że Zespół Szkół ma już bogatą tradycję w kształceniu europejskim. W latach 2013 -2018 z zagranicznych mobilności skorzystało 149 uczniów oraz 11 nauczycieli.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |