AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(27.08.2018)

A A A

Zapraszamy Państwa na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 29 sierpnia (środa), o godz. 16.00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XLIII sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Sprawozdanie z prac zespołu kontrolującego gospodarkę gruntami i nieruchomościami w Powiecie Świdnickim w latach 2014 – 2015.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 • przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży z otyłością od 7 – 18 roku życia poprzez redukcję masy ciała, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej na terenie Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2019”;

 • przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Mieszkańców Powiatu Świdnickiego na lata 2018 – 2022;

 • wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Świdnickiego.

 1. Wnioski i oświadczenia.

 2. Informacje dla radnych.

 3. Zamknięcie obrad XLIV sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |