AKTUALNOŚCI

 

 

  

PCPR informuje 
(07.08.2018)

A A A

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2018 r. 

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

  2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

  3. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

  4. Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 22 sierpnia 2018 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5, parter, 50-413 Wrocław od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

 


 

 |  do góry  |