AKTUALNOŚCI

 

 

  

PSONI w Świdnicy informuje 
(30.07.2018)

A A A

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy dzięki dotacji konkursowej na realizację zadania publicznego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dot. ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku od 16 lipca do 30 listopada 2018 roku będzie realizowało projekt dla swoich podopiecznych i ich rodziców/opiekunów pn. "Rehabilitacja społeczna na Warmii".

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej poprzez edukację historyczną i aktywność turystyczno-krajoznawczą osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniem psychicznym - podopiecznych Koła PSONI w Świdnicy. Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu siedmiodniowego obozu turystyczno-krajoznawczego dla 50 osób -członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy /PSONI/ na terenie Warmii, od 18.08-25.08.2018r. 

W miesiącu lipcu przed wyjazdem zorganizowane będą na terenie stowarzyszenia, dwa spotkania edukacyjno-informacyjne. Grupa Self-Adwokatów naszego Koła przedstawi plan obozu oraz ciekawe i ważne miejsca i atrakcje turystyczne Ziemi Olsztyńskiej, oraz miasta Olsztyn, Olsztynek, Ostróda, Gietrzwałd, Muzeum Bitwy Pod Grunwaldem, oraz Kanał Ostródzko-Elbląski na Warmii. Po powrocie z obozu turystyczno-krajoznawczego odbędzie się we wrześniu w siedzibie stowarzyszenia spotkanie beneficjentów podsumowujące wyjazd połączone z konkursem plastycznym ukazującym piękno Warmii z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

 


 

 |  do góry  |