AKTUALNOŚCI

 

 

  

Ważna informacja dla mieszkańców 
(24.05.2018)

A A A

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 957) od dnia 4 czerwca 2018 r. kierujący pojazdem zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej nie są zobowiązani mieć przy sobie i okazać na żądanie uprawnionego organu:

  1. Dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu (np. dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego),

  2. Dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie ( tzw. OC).

Uprzejmie informujemy, że za każdym razem przychodząc do wydziału komunikacji należy mieć przy sobie dowód rejestracyjny tak jak do tej pory.

 

 


 

 |  do góry  |