AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego
(17.05.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą Sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 22 maja (wtorek), o godz. 16.00, w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XL i XLI sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Świdnickiego za 2017 rok.

 8. Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 rok.

 9. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2017 rok.

 10. Ocena zasobów pomocy społecznej.

 11. Interpelacje i zapytania radnych.

 12. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

 • powierzenia zadania z zakresu powiatowych dróg publicznych na terenie Gminy Żarów;

 • przyjęcia „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2018-2020”;

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 • rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy;

 • rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy (2).

 1. Wnioski i oświadczenia.

 2. Informacje dla radnych.

 3. Zamknięcie obrad XLII sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 

 


 

 |  do góry  |