AKTUALNOŚCI

 

 

  

Nietypowe lekcje geografii organizowane w Zespole Szkół w Strzegomiu 
(30.04.2018)

A A A

"Nauka geografii wkracza we wszystkie prawie gałęzie pracy ludzkiej: tak jak w szkole nie ma przedmiotu, który by nie wiązał się ściśle, a nawet koniecznie z nauką geografii, tak w życiu codziennym nie ma zajęcia, w którem by wiadomości, rozumowania i metody geograficzne nie mogły przynieść dużo posiłku i korzyści" - Ludomir Sawicki

Młodzież z Zespołu Szkół w Strzegomiu w ostatnich dwóch miesiącach nauki brała udział w nietypowych, bo wyjazdowych lekcjach geografii.

   

 

W marcu br. dla uczniów technikum górnictwa odkrywkowego odbyła się wycieczka przedmiotowa do Muzeum Mineralogicznego i Geologicznego we Wrocławiu. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej z zakresu "Mineralogii i Petrografii", podczas której omówiona została geneza powstania minerałów i skał. Za przykład posłużyły okazy występujące w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Dolnego Śląska, co było cennym doświadczeniem, gdyż przyszli górnicy powinni najlepiej znać swój region. Po lekcji młodzież zwiedziła Muzeum Mineralogiczne.

Natomiast w kwietniu młodzież z technikum górniczego (realizująca geografię w zakresie rozszerzonym), technikum handlowego i informatycznego już po raz piąty wyjechała na obchody "Ogólnopolskiego Dnia Geografa" i "Międzynarodowego Dnia Ziemi", zorganizowane na Uniwersytecie Wrocławskim. Uczniowie odwiedzili bibliotekę Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr, punkt informacyjny Studenckiego Koła Naukowego (gdzie uczestniczyli w quizie geograficznym), a także z dużym zainteresowaniem oglądali nowoczesne urządzenie meteorologiczne - dron badający czystość powietrza. Punktem centralnym wyjazdu w tegorocznym świętowaniu była "Mini gra miejska" w obszarze Rynku Wrocławskiego (przygotowana przez Marka Żubryda i Renatę Dziurla). W ramach gry uczniowie uzupełniali karty pracy, w których mieli określone zadania, np.: odnalezienie charakterystycznych postaci, historycznych obiektów, a następnie udokumentowanie ich na fotografiach z lokalizacją na mapie.

W czasie wycieczek przedmiotowych opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele: Renata Dziurla, Agnieszka Oleszko, Renata Świderska i Katarzyna Zator.

Wycieczki tego typu z pewnością rozwijają ciekawość świata, otwartość na wiedzę i doświadczenie. Celem wyjazdów było poszerzenie wiedzy i zainteresowań geograficznych i geologicznych uczniów, jak również są one doskonałą okazją do rozwijania orientacji w terenie oraz poznania w "pigułce" historii stolicy Dolnego Śląska.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |