AKTUALNOŚCI

 

 

  

Dni Doradcze w Strzegomiu 
(16.04.2018)

A A A

W dniu 11.04.2018r. w Zespole Szkół w Strzegomiu odbył się Dzień Doradczy zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy Filię Strzegom. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem ABSOLWENT DOJRZAŁY DO ZMIAN. Gości przywitała Pani Teresa Soszek Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy, a także Pan Robert Wójtowicz - Dyrektor Zespołu Szkół w Strzegomiu oraz Pan Tomasz Marczak - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu.

Młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną szkół wyższych i policealnych z naszego regionu oraz wysłuchała prezentacji multimedialnych dotyczących możliwości kontynuowania nauki.

W Dniu Doradczym w Strzegomiu gościliśmy :

 • Politechnikę Wrocławską,

 • Państwową Wyższą Szkołę Zawodową z Wałbrzycha,

 • Karkonowską Państwową Szkołę Wyższa z Jeleniej Góry,

 • Technikum Ortopedyczne ze Świdnicy,

 • Wyższą Szkołę Bankową z Wrocławia,

 • Niepubliczną Szkołę Medyczną z Wrocławia,

 • Wyższą Szkołę Fizjoterapii z Wrocławia,

 • Społeczną Akademię Nauk w Łodzi - wydział w Świdnicy,

 • Akademię Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi – wydział w Świdnicy,

 • Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości z Wałbrzycha,

 • Dolnośląską Szkołę Wyższą z Wrocławia,

 • TEB Edukację ze Świdnicy,

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ze Świdnicy,

 • Centrum Nauki i Biznesu ŻAK z Wałbrzycha,

 • Zespół Szkół w Strzegomiu,

 • EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia,

 • Koordynację Systemów Zabezpieczenia Społecznego z Wałbrzycha,

 • Komendę Powiatową Policji ze Świdnicy,

 • Wojskową Komendę Uzupełnień z Kłodzka,

 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Strzegomiu i Ochotnicze Hufce Pracy z Wałbrzycha.

 • Ponadto byli obecni doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Wałbrzycha oraz Urzędu Pracy Filii Strzegom, dzięki którym można było uzyskać informację zawodową ukierunkowaną na lokalny rynek pracy.

Dzień Doradczy w Strzegomiu cieszył się dużą frekwencją, odwiedziło nas blisko 300 młodych osób, głównie uczniów szkół strzegomskich.

Serdeczne podziękowania składamy szkołom: Zespołowi Szkół w Strzegomiu oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu oraz Gimnazjum nr 1w Strzegomiu, których młodzież czynnie uczestniczyła w Dniu Doradczym.

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |