AKTUALNOŚCI

 

 

  

Zmagania cyfrowe uczniów strzegomskiego LO 
(11.04.2018)

A A A

Olimpiada Cyfrowa jest olimpiadą interdyscyplinarną, sprawdzającą kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych. Składa się z trzech etapów: testu on-line (listopad 2017 r.), mini-projektów (styczeń - luty 2018 r.) oraz zawodów finałowych (kwiecień 2018 r.) 

 

Celem olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji, którzy rozumieją język mediów. W sposób przemyślany tworzą wizerunek i relacje. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją również prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów. Biorąc udział w olimpiadzie można zyskać tytuł Laureata/Laureatki Olimpiady Cyfrowej, jeden z trzech indeksów Collegium Civitas wraz ze zwolnieniem z rocznego czesnego oraz przywileje podczas rekrutacji na studia. Pod koniec marca Komitet Główny Olimpiady ocenił projekty zrealizowane w ramach zawodów II stopnia. Uczestnicy i Uczestniczki wykonywali dwa zadania:

  • tworzyli artykuł w Wikipedii, opracowując hasło z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej,

  • przygotowali cykl filmów/materiałów wideo, na jeden z poniższych tematów:
    - Social media - czego o nich nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy?
    - Remiks i otwarte zasoby.
    - Lokalne i nieznane - miejsca, inicjatywy, społeczności

Do zawodów finałowych, które odbędą się w dniach 20-21.04. 2018 r. w Warszawie, zakwalifikowało się 20 uczniów i uczennic. Jednym z finalistów jest nasz uczeń Paweł Balawender.

Oto refleksje po dwóch etapach zmagań naszego finalisty:

"Nazywam się Paweł Balawender. Od września ubiegłego roku uczęszczam do Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomiu. Pierwszy etap Olimpiady Cyfrowej, w którym wziąłem udział, odbył się 23.11.2018 r. w godzinach 10.00 - 11.00.
Wzięło w nim udział 2 346 uczestników z 242 szkół z całej Polski w tym 13 uczniów z LO w Strzegomiu, którzy zmagali się z testem w nowej sali komputerowej naszego liceum, pod przewodnictwem nauczyciela informatyki - pani Katarzyny Tomczyk-Sulimy.

Test składał się z 50 pytań wielokrotnego wyboru, które uczniowie otrzymali w losowej kolejności. Pytania miały postać testu rozwiązywanego na komputerze. Co ciekawe, używanie Internetu było nie tylko dozwolone, ale nawet wskazane. Jako przykład mogę podać zadanie, które pytało o konkretną relację komunikacji miejskiej w Poznaniu, czy o symbol klasyfikacji bibliotecznej wskazanej książki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Kluczowa była przy tym sprawność w wyszukiwaniu takich informacji; na rozwiązanie mieliśmy jedynie 60 minut. Dobrze poradziwszy sobie z testem, zakwalifikowałem się, wraz z koleżanką z drugiej klasy Joanną Sarlej, do drugiego etapu, w którym każdy z uczestników musiał opracować dwa projekty. Pierwszym z nich było napisanie artykułu w Wikipedii i opublikowanie go. Temat, który wybrałem, to infografika, czyli sposób przekazywania informacji za pośrednictwem grafiki. Drugim projektem było nagranie serii trzech krótkich filmików o mediach społecznościowych, do których zaliczymy takie wielkie platformy jak Facebook i Twitter oraz opublikowanie ich na You Tube.

W ciągu miesiąca opracowałem te dwa zagadnienia, a efektem włożonej przeze mnie pracy było nie tylko poszerzenie świadomości na temat tych pojęć, ale też docenienie jej przez jury i zakwalifikowanie mnie do krajowego finału. Finał odbędzie się w dniach 20-21.04.2018 r. w Warszawie. Nie jest jednak jeszcze wiadome czym konkretnie będziemy się tam zajmować. W zeszłym roku uczestnicy musieli zaprojektować aplikację mobilną, teraz zawody będą dotyczyć prawdopodobnie sztuki prezentacji i komunikacji, na co wskazywałby motyw przewodni tegorocznej edycji."

"Trzymajmy zatem mocno kciuki za Pawła i życzmy mu powodzenia w finale krajowym" - dodaje nauczyciel informatyki Katarzyna Tomczyk-Sulima.

Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |