AKTUALNOŚCI

 

 

  

Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim na lata 2018-2020 
(10.04.2018)

A A A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiony Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Świdnickim, który służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Świdnickim oraz jest podstawą do pozyskiwania środków finansowych w ramach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów ofert dotyczących realizacji rządowych programów w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, jak również do pozyskiwania środków zewnętrznych ze źródeł krajowych oraz zagranicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie


PLIK DO POBRANIA:


 


 


 

 |  do góry  |