AKTUALNOŚCI

 

 

  

XLI Sesja Rady Powiatu
(26.03.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się 28 marca (środa) o godz. 16 w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy. 

Porządek obrad wygląda następująco.

 1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XL sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Interpelacje i zapytania radnych.

 8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

 • powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Świdnicy oraz ustalenia jej składu osobowego.

 1. Wnioski i oświadczenia.

 2. Informacje dla radnych.

 3. Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 


 

 |  do góry  |