AKTUALNOŚCI

 

 

  

 

Poznajmy się... Polsko - czeska integracja w "Ekonomiku" dobiegła końca
(19.03.2018)

A A A

W dniach 14 - 15 marca 2018 roku odbyło się ostatnie, czwarte spotkanie partnerskie w ramach mikroprojektu "Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko-czeskim", którego organizatorem był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy.

Spotkanie rozpoczęło się Konferencją kończącą projekt, w której uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z Akademii Handlowej z Nachodu i Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Wincentego Stysia w Świdnicy, dyrektorzy partnerskich szkół oraz zaproszeni gości wraz z Wicestarostą Powiatu Świdnickiego panem Zygmuntem Worsą. Konferencja była doskonałą okazją do podsumowania mikroprojektu oraz promocji folderu na podsumowującego projekt. Podczas konferencji ogłoszono również laureatów konkursu fotograficznego "Partner w obiektywie" oraz wręczono im nagrody. Konferencja zakończyła się akcentem artystycznym w postaci występu wokalnego Elżbiety Kuś - uczennicy Ekonomika.

Dalsza część spotkania partnerskiego przebiegła w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Uczestnicy projektu z obu stron granicy uczestniczyli we wspólnych zajęciach, rozgrywkach sportowych, zabawach integracyjnych i dyskotece, a także wspólnym zwiedzaniu regionu partnera.

Głównym celem realizowanego mikroprojektu "Poznajmy się. Edukacja, kultura i sport na pograniczu polsko - czeskim" było wzajemne poznanie, poznanie regionu partnera, jego historii i kultury, oferty edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej oraz integracja uczniów i nauczycieli partnerskich szkół. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między partnerskimi szkołami oraz nauki języka partnera, który udało się osiągnąć dzięki organizacji spotkań partnerskich po obu stronach granicy.

Ww. mikroprojekt realizowany był w okresie od kwietnia 2017 r. do marca 2018 r., na który uzyskano dofinansowanie z programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów, Oś priorytetowa 4 Współdziałanie instytucji i społeczności, Działanie 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym. 

 

   

   

   

   

 

 


 

 |  do góry  |