AKTUALNOŚCI

 

 

  

Sesja Rady Powiatu Świdnickiego 
(26.02.2018)

A A A

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na najbliższą sesję Rady Powiatu Świdnickiego, która odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, 28 lutego, o godz. 16. 

Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Powiatu w Świdnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 4. Przedstawienie porządku obrad sesji.

 5. Przyjęcie protokołu XXXIX sesji Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.

 7. Informacja Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej o Stanie Bezpieczeństwa Powiatu Świdnickiego w 2017 roku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu powiatu na 2018 rok;

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świdnickiego;

 • określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świdnickiego;

 • wyrażenia zgody na udzielenie Służbie Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej bonifikaty od opłaty za rok 2018 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Jaworzynie Śląskiej, Łażanach, Nowicach, Słotwinie i Żarowie;

 • wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Jaskulinie bonifikaty od opłaty za rok 2018 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w Jaskulinie, gmina Dobromierz;

 • wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy bonifikaty od opłaty za rok 2018 z tytułu trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej i przy ul. Tadeusza Kościuszki.

 1. Wnioski i oświadczenia.

 2. Informacje dla radnych.

 3. Zamknięcie obrad XL sesji Rady Powiatu w Świdnicy.


 

 |  do góry  |