AKTUALNOŚCI

 

 

  

Edukacyjny projekt „ekonomika” 
(23.02.2018)

A A A

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy ruszył projekt pod nazwą ,,Przedsiębiorczość i praktyka kluczem do zatrudnienia” realizowany przez Stowarzyszenie Inkubator Przedsiębiorczości Regionu Sudeckiego, Dolnośląskich Pracodawców oraz Sudecką Izbę Przemysłowo – Handlową w Świdnicy.

 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet X – Edukacja. Projekt 10.4 – Dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie 150 absolwentów technikum poprzez nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, kreowanie przedsiębiorczości u młodych ludzi, wyłowienie talentów do prowadzenia działalności gospodarczej, doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK, doposażenie pracowni PDG, organizacja staży oraz zajęć uzupełniających wiedzę. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności niezbędne na rynku pracy.

Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

 

 


 

 |  do góry  |