AKTUALNOŚCI

 

 

  

Oferty złożone w trybie artykułu 19 a.
(20.02.2018)

A A A

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że istnieje możliwość wglądu w oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybie artykułu 19 a w zakresie Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, Ochrony i Promocji Zdrowia oraz Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu w roku 2018. 

Złożone oferty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w zakładce "ogłoszenia", "oferty w trybie pozakonkursowym (artykuł 19)"

 

 


 

 |  do góry  |