AKTUALNOŚCI

 

 

  

„Zdrowo – Walentynkowo” w Zespole Szkół w Strzegomiu 
(20.02.2018)

A A A

W dniach 13-14 lutego tradycyjnie, jak co roku o tej porze w Zespole Szkół w Strzegomiu realizowany był projekt edukacyjno – profilaktyczny „ Zdrowo – Walentynkowo”. W ramach podjętych działań w dniu 13 lutego odbyła się akcja oddawania krwi przeprowadzona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wałbrzycha. Zarejestrowało się 25 dawców, z czego krew oddało 15dawców. W akcji pozyskano 6,75 litra życiodajnego płynu.

Dziękujemy mieszkańcom miasta oraz młodzieży z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzegomiu i Zespołu Szkół w Strzegomiu za udział w akcji i szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa. Natomiast w dniu 14 lutego klasy I i II technikum uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez prelegentów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Strzegomiu, Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Świdnicy i Ochotniczego Hufca Pracy w Strzegomiu. Zainteresowanie młodzieży poruszana tematyką prozdrowotną utwierdziło organizatorów projektu o potrzebie kontynuacji tych działań. W Zespole Szkół w Strzegomiu w tych dniach jest nie tylko WALENTYNKWO, ale na pewno ZDROWO, za co serdecznie dziękujemy.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

   

   

 

 


 

 |  do góry  |