AKTUALNOŚCI

 

 

  

Młodzież z Zespołu Szkół w Strzegomiu uczestniczyła w IV edycji projektu pn. "Nasz Wspólny Świat" 
(20.02.2018)

A A A

Dzięki Fundacji "Centrum im. profesora Bronisława Geremka", we współpracy z „Fundacją Orange”, w bieżącym roku szkolnym młodzież z Zespołu Szkół w Strzegomiu już po raz czwarty zakwalifikowała się do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym pn. „Nasz Wspólny Świat”. W tym roku szkolnym odbyły się cztery spotkania online w formie wideokonferencji. 

 

Trzyosobowy zespół w składzie: Aleksandra Fedak, Zuzanna Kornaś oraz Krzysztof Chwała spotykał się w Pracowni Orange, mieszczącej się w głównym budynku Zespołu Szkół w Strzegomiu. Szkolnym koordynatorem projektu była Renata Dziurla. Projekt trwał od października 2017 r. do stycznia 2018 r., a swoim programem obejmował m.in. następujące zagadnienia: Co to jest „edukacja globalna” i co to jest „Globalne Południe”?, Zróżnicowanie w poziomie rozwoju na świecie oraz kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Globalne Południe, Milenijne Cele Rozwoju, Agenda 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju, Współpraca rozwojowa i Polska Pomoc, Zasada 3R. Prowadzący ten projekt - pan dr Robert Łuczak z Warszawy, w godzinach 16:00-18:30, zdalnie moderował spotkania. Celem spotkań, podobnie jak w poprzednich edycjach, było rozwijanie zainteresowań edukacją globalną współczesnego świata. Oprócz spotkań online  przygotowany został moduł e-learningowy, w którym były dostępne wszystkie materiały, z możliwością wykorzystania ich na innych zajęciach, np. na lekcjach geografii. Był to dobrze spędzony i wykorzystany czas, ponieważ młodzież oprócz pogłębiania wiedzy, zdobywania informacji na nurtujące ją tematy współczesnego, globalnego świata, mogła integrować się nie tylko w swojej drużynie, ale również za pośrednictwem Internetu z innymi grupami z Polski.

Zespół Szkół w Strzegomiu

 

 


 

 |  do góry  |